Program 2019

Anmäl dina programpunkter här

Måndag 27/5

09.00
Invigning och flagghissning
Plats: Stortorget
Arr: Karlskrona Pride och Karlskrona Kommun

Tisdag 28/5

14.30-16.30
Prideslöjd på Blekinge museum
Pom poms, pins och flaggor. Material och handledare finns på plats.
Plats: Blekinge museum
Arr: Slöjd i Blekinge

18.00-19.30
Sofia Devall “En queer Guds avbild”
Ungdomskväll med fika fika från 17.30
Plats: Trefaldighetskyrkan
Arr: Svenska Kyrkan Karlskrona

20.00
Pridegospel
Carlskrona Gospel ger konserten ” Älska mig för den jag är”.
Plats: Fredrikskyrkan
Arr: Svenska Kyrkan Karlskrona

Onsdag 29/5

18.30-20.00 (Obs! I det tryckta programmet står det 18.00, rätt tid är 18.30)
Vad händer när bollen inte är rund?
En föreläsning med Andreas Jonsson om längtan att passa in och vad som händer när man inte gör det. Hur normer och fördomar bidrar till utanförskap och hur en genom att ändra sina attityder och ta ansvar för sina handlingar bidra till en förändring.
Plats: Pride House (konserthusteatern)
Arr: Kvinnojouren

Fredag 31/5

15.30-16.30
Om jag inte får vara mig själv är jag ingen
Julle och hans mamma Petra pratar om vilket mod som krävs för att känna sig inkluderad i idrottsvärlden. Idrott ska vara för alla- men är verkligen alla välkomna? Vad kan vi göra för att alla ska vara inkluderade och vilka rättigheter respektive fallgropar känner vi till?
Plats: Pride House (Konserthusteatern)
Arr: Öppna moderater

17.00-18.00
Öppen minnesstund för Niklas
Vi hedrar vår vice ordförande Niklas Olsson som hastigt lämnas oss efter en tids sjukdom.
Plats: Pride House (Konserthusteatern)
Arr: Karlskrona Pride

18.00
Regnbågsmässa
Svenska Kyrkan bjuder in till sin årliga regnbågsmässa.
Gäst: Tanja Borst “Störst av allt är kärleken – Är det så enkelt?”

Plats: Trefaldighetskyrkan
Arr: Svenska kyrkan Karlskrona

18.00-20.00
Scen för Alla
Öppna scener där vem som hest får framträda m dikter, sång o musik, visning av bilder, sketcher etc.
Plats: Klaipedaplatsen
Arr: Kulturföreningen Stjärnstoff

Lördag 1/6

14.30
PARAD
Samling 13.30 på Stumholmens badplats med avslutning på Stortorget. Mer information och anmälan här
Efter paraden avslutats kommer Joyvoice Karlskrona framföra sin avslutningskonsert.

18.00-20.00
Scen för Alla
Öppna scener där vem som hest får framträda m dikter, sång o musik, visning av bilder, sketcher etc.
Plats: Klaipedaplatsen
Arr: Kulturföreningen Stjärnstoff

Söndag 2/6

11.00
Pridepicknick
Vi samlas traditionsenligt i parken med vår picknickkorg för att umgås och knyta ihop veckan.
Plats: Hoglands Park
Arr: Stolta föräldrar Blekinge