Program 2019

Pride House (konserthuset)

Pride House är tillbaka och detta året i stora konserthusteatern på Stortorget. Vi du arrangera en föreläsning i Pride House under torsdagen eller fredagen? Anmäl din programpunkt här.
Tänk på att årets tema är “Idrott” och det går naturligtvis bra att anmäla programpunkter utanför Pride House också.
Vi publicerar sedan din programpunkt på vår webbsida och (i mån av plats) i vårt tryckta programblad.
Deadline för det tryckta programbladet är 12/5. Websidan uppdateras löpande .

Utställare

Vill din organisation ställa ut i foajen i Pride House?
Anmäl er här