Om oss

Karlskrona Pride bildades år 2013 och är en ideell förening med syfte att anordna en återkommande pridevecka i Blekinge samt verka för att sprida information om HBTQ-frågor.  Första prideveckan genomfördes i maj 2014.

Styrelse 2021

Sophia Ahlin, Ordförande och initiativtagare
Sandra Penzo, Vice ordförande
Caroline Skoglöw, Ledamot
Ida Liljegren, Ledamot
Elsa Granevik, Ledamot

Kontakt
info@karlskronapride.org
+46709842433 (Ordf. Sophia Ahlin

 Föreningens värdegrund

§1 Föreningen Karlskrona Pride ställer sig bakom Europeiska konventionen om Skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna.
§2 Föreningen Karlskrona Pride arbetar för att stärka HBTQ+-personers rättigheter och tar aktivt avstånd från all form av diskriminering av HBTQ+-personer i såväl vardagssituationer som adoptionsfrågor.
§3 Föreningen Karlskrona Pride verkar för att Karlskrona och Blekinge ska bli öppnare.
§4 Föreningen Karlskrona Pride välkomnar alla som delar föreningens värdegrund.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *