Kontakta oss

E-post: 

info@karlskronapride.org

Telefon:

+46709842433 (Ordf. Sophia Ahlin)

Av säkerhetsskäl kan vi inte längre uppge en post/besöksadress

Bli medlem:

För att du ska kunna bli medlem i föreningen Karlskrona Pride behöver vi följande uppgifter av dig:

Namn, Adress, Telefonnr, e-post, personummer.

Maila dina uppgifter till info@karlskronapride.org. Märk ditt mail med “Ny medlem”

När du har betalat in medlemsavgiften (som 2020 är fastställd till 50:-) till bankgiro 536-2959 registreras du som medlem i Karlskrona Pride. Märk betalningen med personnummer.

Vi följer personuppgiftslagen och vårt medlemsregister hanteras med stor varsamhet. Endast två personer i styrelsen har tillgång till registret och du som medlem har rätt att när som helst begära ut kopia på de uppgifter vi har om dig.

Utdrag ur stadgarna: “Medlem i föreningen är den som vill verka för föreningens ändamål, betalar en medlemsavgift samt följer föreningens stadgar.”